PIMOT
O najwyższej jakości felg Carbonado świadczy certyfikat na znak zgodności PIMOT (Przemysłowy Instytut Motoryzacji) nr Z/CW/24/17, wydany na koła jezdne tarczowe wykonane ze stopów lekkich wg katalogu Carbonado. Certyfikat ten potwierdza, że wyroby spełniają wymagania warunków technicznych WT/019/PIMOT/17.
Felgi zostały przebadane w Ośrodku Jakości PIMOT, gdzie m.in. przetestowano montowalność, wytrzymałość zmęczeniową na zgniatanie, a także odporność na pękanie pod działaniem określonych sił.
Pozytywny wynik procesu certyfikacji gwarantuje, że technologia wytwarzania felg podlega ścisłym rygorom, a do produkcji używane są materiały najwyższej jakości. Każda felga Carbonado posiada odpowiednie oznakowanie potwierdzające jakość: znak PIMOT, znak bezpieczeństwa B28 oraz kod QR odnoszący się do aktualnego certyfikatu na platformie www.cert.pimot.eu.
JWL / VIA
Standard Japan Light Alloy Wheel – zestaw wymagań dotyczących kół ze stopów lekkich, które muszą spełniać wszystkie samochody osobowe w Japonii. Znak JWL, odlany lub wykuty w kole, oznacza, że felga została certyfikowana przez producenta w celu spełnienia normy.
Japońskie Stowarzyszenie Kontroli Pojazdów (VIA) samodzielnie testuje koła pod kątem zgodności z JWL. Koła, które zostały przetestowane, oprócz znaku JWL będą opatrzone oznaczeniem VIA.
JAK ZWERYFIKOWAĆ JAKOŚĆ FELG W POLSCE?

Zapewne każdy z nas w życiu codziennym chce otaczać się przedmiotami wysokiej jakości. Jeśli jakość idzie w parze z bezpieczeństwem to jest to dla nas sytuacja wysoce pożądana. W tym kontekście wyjątkowego znaczenia nabiera decyzja o zakupie felg. W połączeniu z oponą – jako koła, tworzą element bezpośrednio łączący samochód z jezdnią. Nie podlega zatem wątpliwości stwierdzenie, że przy zakupie felg jakość powinna odgrywać kluczową rolę.

 Na polskim rynku felgi od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż branża automotive znajduje się obecnie w fazie wzrostu. Import znacznych ilości aut na krajowy rynek dodatkowo wpływa na ożywienie tej branży. Wzrasta zarówno liczba nowych jak i używanych samochodów. Ma to oczywiście związek z odnotowywaną od kilku lat tendencją wzrostową na rynku dystrybucji felg.

Oferta kół jezdnych tarczowych jest niezwykle szeroka podobnie jak liczna jest grupa ich sprzedawców. Mnogość wzorów i kolorów może przyprawić o zawrót głowy niejednego fana „czterech kółek”. Decydując o zakupie felg warto zastanowić się, czy owe felgi będą w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwo podczas podróży.

Rozważając temat niniejszego wpisu, pominięte zostaną takie czynniki jak cena, czy atrakcyjność wzoru. Szerszej analizie zostanie poddana natomiast jakość felg oraz możliwość jej oceny w polskich realiach. Na rynku dostępne są felgi oznaczane symbolami TÜV (Niemcy, Austria), czy PIMOT (Polska). W ich przypadku weryfikacja jakości jest znacznie ułatwiona. Oznaczenie to świadczy o tym, że przeszły one stosowne badania mające na celu ocenę ich bezpieczeństwa. Pozostaje jednak pytanie co z produktami, których jakość nie została w żaden sposób udokumentowana?

Od strony producenta lub dystrybutora weryfikacja jakości felg może polegać na merytorycznym wykazaniu zgodności felg z aktualnymi standardami, bądź przeprowadzeniu stosownych badań. Felgi aluminiowe CARBONADO poddano badaniom jakościowym w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT). Celem testów przeprowadzonych w Laboratorium Badań Symulacyjnych było sprawdzenie kół jezdnych na zgodność z wymaganiami Warunków Technicznych WT/019/PIMOT/17. Co niezwykle istotne laboratorium realizuje procedurę badań w ramach wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PE-EN ISO/IEC 17025. Dokładnie tę samą procedurę realizuje także TÜV (z j. niem. Technischer Überwachungsverein) w Niemczech czy Austrii.

W trakcie badań wykonanych pod pieczą wysoko wyspecjalizowanej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej instytutu sprawdzona została wytrzymałość zmęczeniowa na zgniatanie oraz montowalność kół. Analiza montowalności wykazała, iż rozstaw, liczba otworów mocujących oraz średnica otworu osadzenia na piaście są zgodne z wytycznymi podanymi przez producenta, właściwie dla danego typu pojazdu. Niezwykle ciężkiej próbie poddano felgi w trakcie badań wytrzymałości zmęczeniowej na zgniatanie. Przeprowadzono ją w specjalnie skonstruowanej w tym celu aparaturze badawczej. Dźwignia, z pomocą której przyłożono moment zgniatający tarczę koła była przymocowana do tej tarczy kompletem oryginalnych elementów mocujących marki CARBONADO. Badane koła obciążono momentem zgniatającym, wykonując przy tym 600 tys. cykli obciążenia tarczy. W przypadku felg CARBONADO badania rozszerzono dodatkowo o próby uderzeniowe mające na celu określenie stopnia odporności na pękanie stopu metali.

W rezultacie przeprowadzonych badań nie stwierdzono żadnych uszkodzeń badanych felg. Aluminiowe felgi CARBONADO w wyniku przeprowadzonych analiz uzyskały certyfikat jakości PIMOT nr Z/CW/24/17. Obowiązuje on przez okres 3 lat. Po tym okresie wymagane jest jego odnowienie. Z tego względu, że felga nie funkcjonuje samodzielnie – przedmiotowe certyfikaty dotyczą badania kompletnych kół. Istotną kwestią jest również to, że w procesie certyfikacji uzyskano możliwość posługiwania się zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa. Proces certyfikacji prowadzony był w ramach programu opracowanego na podstawie stosownych przepisów prawa obowiązującego w Polsce. W tym norm wskazanych w PN-EN ISO/IEC 17067: 2014 – 1. Dzięki utworzonej platformie, każdy może zweryfikować te informacje na stronie: www.cert.pimot.eu po wpisaniu numeru certyfikatu. Wśród sprzedawców niestety nadal pojawiają się niechlubne praktyki podrabiania felg.

Reasumując należy mieć nadzieję, że na krajowym rynku liczba felg niezweryfikowanej jakości będzie sukcesywnie spadać. Jak opisano powyżej, w Polsce również istnieją instytucje, które mogą nas w tym wesprzeć. Z pomocą stosownych certyfikatów możemy w łatwy i najbardziej wiarygodny sposób ocenić jakość i bezpieczeństwo tej kategorii produktów. Klienci planujący zakup felg nie są już zmuszeni opierać swoich decyzji na podstawie nieobiektywnych danych, jak np. zapewnienia dystrybutora, czy opinie innych użytkowników.